Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Rada Zespołu Parków


Posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

 


Akt powoływawczy: UCHWAŁA Nr 196/4019/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
z dnia 8 września 2020r.

w sprawie powołania Rady Zespołu
Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512 ze zm.) oraz art. 99 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz.55),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się Radę Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w składzie wymienionym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Kadencja Członków Rady trwa 5 lat.

§ 3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępców oraz uchwala Regulamin działania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 196/4019/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 września 2020r.

Skład Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu:
1. Pan Aleksander Baczyk
2. Pan Bogumił Dąbek
3. Pan Grzegorz Gągola
4. Pani Anna Huk
5. Pan Zbigniew Kopczak
6. Pan Alfred Król
7. Pan Krzysztof Kukuła
8. Pan Waldemar Kuśmierczyk
9. Pan Tomasz Masłowski
10. Pan Narcyz Piórecki
11. Pan Antoni Pomykała
12. Pan Robert Serkis
13. Pan Janusz Skalski
14. Pan Krzysztof Strzyż
15. Pan Maciej Szpiech
16. Pani Jadwiga Szylak

Proponowani na Członków Rady Kandydaci są kompetentnymi i znanymi działaczami na rzecz ochrony przyrody. Zajmują się zawodowo lub naukowo tematyką związaną z ochroną przyrody, leśnictwem i planowaniem przestrzennym. Jako przedstawiciele samorządów terytorialnych angażują się w działalność na rzecz promowania i prowadzenia zrównoważonego rozwoju obszarów leżących w granicach parków krajobrazowych, zarządzanych przez tut. Zespół. Ponadto współpracują z Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu podczas organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i turystycznych.

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY:

Przewodniczący Rady: Pan Zbigniew Kopczak

Viceprzewodniczący Rady: Pan Bogumił Dąbek
 

REGULAMIN RADY

 

 
 

 

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Lipiec 2024

  Dziś są imieniny: Daniela, Diany, Wawrzynca

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31