Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: http://stat.gov.pl/rodo/ informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

Facebook icon Instagram icon BIP icon Disability symbol Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Aktualności

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Błękitny San"

Dnia 25 maja b.r. pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu uczestniczyli w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San", która miała miejsce w Dubiecku.

Tematem przewodnim Konferencji była "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego".

Organizatorem powyższego spotkania był Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Konferencja poświęcona była konstruktywnej wymianie poglądów i doświadczeń, dotyczących zagadnień istoty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji na terenach przyrodniczo i kulturowo cennych oraz związanych z ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego, wpływających na zachowanie i kształtowanie atrakcyjności turystycznej walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Pogórza Dynowskiego.

Zaproszeni pracownicy naukowi oraz doktoranci, pochodzący z różnych ośrodków naukowych Polski i regionu podkarpackiego przedstawili swój dorobek w poszczególnych dziedzinach nauki związanych z turystyką, ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Panel dyskusyjny odbył się z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W trakcie spotkania, zaproszeni goście mogli dowiedzieć się o organizacjach pozarządowych, działających na terenie gmin ZGTPD i ich roli w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, uprawie roślin zielarskich, która jest sposobem na zagospodarowanie nieużytków rolnych na terenie Pogórza Dynowskiego, skuteczności i stabilności procesu oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalni z reaktorem SBR oraz na temat wielu innych zagadnień.

Po części głównej spotkania odbyła się wycieczka terenowa do Izby Regionalnej w Śliwnicy oraz Stanicy Ułańskiej w Piątkowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta: Gdybym mógł na jedną dobę przemienić się w dzikie zwierzę, wcieliłbym się w:

 Zobacz wyniki
 • Sierpień 2022

  Dziś są imieniny: Ilony, Bronislawa, Heleny

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31