Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Aktualności

Finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” za nami…..

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie byli organizatorem kolejnej XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” o zasięgu wojewódzkim w roku szkolnym 2017/2018, który odbył się 23 marca o godzinie 10 w Auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Rzeszowie. Etap wojewódzki konkursu polegał na współzawodnictwie pomiędzy szkołami (zespoły 4-osobowe uczniów klas II i III gimnazjów) reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe administrowane przez oba Zespoły Parków Krajobrazowych, tj.:

1. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – młodzież z Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie-Nowym Siole,

2. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy – młodzież z Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939r w Narolu,

3. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego – młodzież z Publicznego Gimnazjum w Krzywczy,

4. Park Krajobrazowy Gór Słonnych – młodzież ze Szkoły Podstawowe Nr 8 w Sanoku,

5. Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy – młodzież ze Szkoły Podstawowej  z  Oddziałami Gimnazjalnymi im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej,                                                                                                                                               

6. Park Krajobrazowy Doliny Sanu – młodzież z Gimnazjum w Lutowiskach,                                                                                     

7. Jaśliski Park Krajobrazowy – młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli,                                                                                                     

8. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy – młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Tarnawie Dolnej,

9. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki – młodzież ze Szkoły Podstawowa Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego z Oddziałami Gimnazjalnymi w Jodłowej

Z udziału wycofał się Zespół Szkół w Hucie Krzeszowskiej  - Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”

Ogółem w etapie wojewódzkim brało udział 36 uczniów z 5 gmin oraz z 4 miast  z terenu województwa podkarpackiego.

Otwarcia Finału Konkursu dokonali Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu - Pan Jerzy Wolski oraz Zastępca Dyrektora Departamenu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pan Mariusz Trojan.

W pierwszej części konkursu młodzież rozwiązywała test, składający się tradycyjnie z 25 pytań z których 15 to tzw. pytania ogólne - identyczne we wszystkich województwach, dotyczące wiedzy z zakresu biologii i geografii, zgodnie z podstawą programową dla gimnazjum – pytania przygotowywane przez koordynatora ogólnopolskiego, którym w tym roku szkolnym jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Pozostałe 10 pytań dotyczące parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego przygotowali Pracownicy obu Zespołu Parków Krajobrazowych. Z testu, zespół szkolny mógł zdobyć maksymalnie 192 pkt. Druga część konkursu polegała na rozpoznawaniu przez zespoły szkolne 30 chronionych gatunków roślin i zwierząt, tutaj można było zdobyć w sumie 120 pkt. Uczniowie w zespołach pracowali każdy samodzielnie, a o zajęciu miejsca decydowała suma punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów z zespołu szkolnego, z obu części konkursu.

Po ocenie prac przez Komisję Jury, składającą się z Pracowników obu Zespołów Parków Krajobrazowych oraz Przedstawiciela Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

wyłoniono Laureata  I miejsca, który będzie reprezentował województwo podkarpackie na V-ogólnopolskim etapie konkursu na początku czerwca br.                                           

Został nim zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej  z  Oddziałami Gimnazjalnymi im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej w składzie:

1. Agata Ciepłak, która z testu otrzymała największa ilość punktów tj. 43,5 pkt.                                     

2. Łucja Borkowska

3. Olga Szypuła

4. Hubert Babiarz

pod opieką Pani Beaty Owoc, który zdobył w sumie 245 punktów z obu części konkursu.

Laureaci II miejsca - Zespół Szkół nr 2 w Dukli

Laureaci III miejsca- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej

Finaliści IV miejsca - Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu

Finaliści V miejsca - Publiczne Gimnazjum w Cieszanowie-Nowym Siole

Finaliści VI miejsca - Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku

Finaliści VII miejsca - Publiczne Gimnazjum w Krzywczy

Finaliści VIII miejsca - Gimnazjum w Lutowiskach

Finaliści IX miejsca - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

Tabela szczegółowej punktacji,  w linkach poniżej.

/images/files/Protokół1(1).jpeg

/images/files/Protokół2.jpeg

/images/files/Protokół3.jpeg

Protokół

/images/files/protokół.jpeg

 

 

Wszyscy uczniowie uczestniczący w tym konkursie otrzymają na świadectwie dodatkowe punkty przyznane zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w roku szkolnym 2017/2018, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i branżowej szkoły I stopnia

Laureat oraz Finaliści konkursu otrzymali dotowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie nagrody rzeczowe w formie książek, albumów przyrodniczych oraz sprzętu sportowego. Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowali i przekazali również Organizatorzy konkursu oraz Nadleśnictwo Bircza. Nagrody i gratulacje wszystkim uczestnikom oraz ich Opiekunom przekazała Pani Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Konkurs uświetnił swoja obecnością Zespół Hejnalistów Myśliwskich „Tropem Wilka” z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku pod kierownictwem Pana Wiesława Maliczowskiego.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za obecność a sponsorom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

 

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Kwiecień 2024

  Dziś są imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30