Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Aktualności

Bioróżnorodność - zagrożona ?

Bioróżnorodność, to inaczej mówiąc, różnorodność biologiczna. Oznacza ona rozmaitość form życia występujących na Ziemi.

Ziemska bioróżnorodność ulega ciągłym zmianom. Zmieniający się klimat, czy też naturalne katastrofy, wielokrotnie zmieniały liczebność gatunków oraz zasoby ekosystemów. W dzisiejszych czasach zagrożenie bioróżnorodności na Ziemi jest ogromne i wynika z destrukcyjnej działalności człowieka na naszej planecie.

Nie znamy dokładnej liczby gatunków występujących na Ziemi. Według naukowców obecnie żyje ich ok. 8,7 (±1,3) mln. Niestety wiele z nich wymiera, zanim jeszcze zostaną odkryte, a wyginięcie każdego z nich jest stratą nieodwracalną!

Utrata różnorodności biologicznej jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi.

Powody spadku bioróżnorodności

Obecnie obserwuje się dramatyczny spadek bioróżnorodności. Utrata kolejnych gatunków, zmniejsza nasze szanse przetrwania.

Do najważniejszych czynników powodujących spadek bioróżnorodności, należą:

- zanikanie siedlisk i korytarzy ekologicznych,

- napływ obcych gatunków inwazyjnych,

- zmiany klimatu,]

- zanieczyszczenie środowiska,

- nadmierna eksploatacja zasobów żywych

Poważnym zagrożeniem dla bioróżnorodności są inwazyjne gatunki obce, które uwolniły się z upraw i hodowli, zostały przypadkowo zawleczone lub celowo wprowadzone do środowiska. Charakteryzuje je szybki wzrost oraz tempo rozmnażania. Dzięki tym cechom wygrywają konkurencyjną walkę o zasoby siedliska i w konsekwencji zajmują nisze rodzimych gatunków, ostatecznie je eliminując i przekształcając siedliska naturalne.

Brak świadomości zagrożeń ze strony gatunków inwazyjnych skutkuje tym, że znudzeni posiadacze egzotycznych zwierząt lub powodowani dobrymi chęciami miłośnicy przyrody, wypuszczają do środowiska obce gatunki inwazyjne, np. żółwia czerwonolicego czy raka sygnałowego. Problemem są nie tylko zwierzęta. Należy znać najbardziej niebezpiecznych przedstawicieli obcych gatunków roślin i nie wprowadzać ich do naszych ogrodów.

Co TY możesz zrobić dla ochrony bioróżnorodności:

- Ogranicz konsumpcję. Kupuj produkty w takiej ilości, jaką jesteś w stanie wykorzystać

- Wybieraj produkty lokalne i takie, których produkcja nie wywiera negatywnego wpływu na bioróżnorodność (np. unikaj oleju palmowego)

- Nie przywoź z wakacji pamiątek wykonanych z roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (listę 34 tys. gatunków znajdziesz na stronie konwencji waszyngtońskiej - CITES)

- Zrezygnuj z równo przystrzyżonego trawnika, na rzecz różnokolorowej łąki

- Uprawiaj rodzime gatunki roślin - zwłaszcza te przyjazne owadom, ptakom, drobnym ssakom

- Dbaj o stare drzewa i aleje oraz nasadzaj nowe

- Jeśli dokarmiasz ptaki, rób to odpowiedzialnie. Nie karm ich chlebem!

- Nie wprowadzaj do środowiska gatunków obcych

- Wybierając miejsce na wakacje lub odpoczynek zastanów się, czy Twoja obecność nie szkodzi otaczającej Cię przyrodzie

- Poznaj gatunki obce inwazyjne, które zagrażają przyrodzie i nie wprowadzaj ich do uprawy. Pomóc w tym może publikacja „Zamień nawłocie na malwy przy płocie”

- Rezygnuj z plastiku na rzecz produktów wielokrotnego użytku

- Segreguj odpady

- Oszczędzaj wodę i energię elektryczną

- Zbieraj deszczówkę, którą możesz wykorzystać np. do nawadniania ogrodu

- Podziel się powyższymi wskazówkami z innymi.

My również przyłączyliśmy się do świętowania i prowadziliśmy w przeddzień tego dnia zajęcia edukacyjne online pn. „Bioróżnorodność parków krajobrazowych”, w tym rozmawialiśmy o pszczołach, które miały 20 maja swój dzień, a efektem ich ciężkiej pracy jest wzrost bioróżnorodności ekosystemów.

W ramach ochrony czynnej, która przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności, nasz Zespół prowadzi szereg działań, w tym realizuje projekty:

- „Czynna ochrona ptaków wróblowatych poprzez stworzenie miejsc lęgowych (budki lęgowe prof. Sokołowskiego) dla sikory bogatki, modraszki, pleszki i muchołówki żałobnej na terenie parków krajobrazowych, administrowanych przez tutejszy Zespół

czy

- "Czynna ochrona sów: puszczyka uralskiego, puszczyka zwyczajnego i sowy uszatej na terenie parków krajobrazowych, administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu ". Celem projektu było stworzenie bezpiecznych warunków do rozrodu tych sów i tak dla puszczyka zwyczajnego -  umieszczenie budek lęgowych w zwartych drzewostanach, na drzewach pojedynczych, jak również w lasach liściastych i mieszanych. Dla sowy uszatej - zastosowanie specjalnych wiklinowych koszy, które spełniają rolę sztucznego gniazda. Umieszczone zostały w starych sadach, zadrzewieniach śródpolnych w pobliżu terenów otwartych, odpowiednich do polowania.

Obecnie oczekujemy na decyzję WFOŚiGW w Rzeszowie, gdzie złożyliśmy dwa wnioski na prowadzenie ochrony czynnej: popielicy szarej i nietoperzy. Po uzyskaniu środków finansowych przystąpimy do zakładanie budek lęgowych dla tych dwóch gatunków oraz ich monitoring.

 

W parkach krajobrazowych przez nas administrowanych nie brakuje bioróżnorodności, a to tylko niektóre z miejsc, gdzie można ją podziwiać.

Fot.1

Fot.2

Fot.3

Fot.4

Fot. 5

Fot. D. Kozik

 

A teraz na podsumowanie krótki film o różnorodności biologicznej:

http://bioroznorodnosc.pl/pl/filmy-i-prezentacje/13-film

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji ukazującej różnorodność przyrodniczą w naszych parkach krajobrazowych:

Bioróżnorodność w parkach krajobrazowych - plik prezentacji PowerPoint (PPT).  ~ 128 MB

 

Informacje zaczerpnięto z:

https://pomorskieparki.pl

https://epodreczniki.pl

http://www.mlodybadacz.pl


 

zdjęcia: M. Sebastianka ( Fot.1-5)

oraz www.google.com

 

 

 

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Lipiec 2024

  Dziś są imieniny: Daniela, Diany, Wawrzynca

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31